Jeg har været på det Afrikanske kontinent 5 gange. 1 gang i Ægypten - 1 gang i Kenya og 3 gange i Sydafrika. Den ene gang med en 4 dages tur til Zimbabwe. Den ene rejse mere spændende end den anden, specielt i 2010, hvor jeg havde begge mine børn, min svigersøn og min dejlige kæreste med.
 
I have been on the African continent five times. 1 time in Egypt - 1 time in Kenya and 3 times in South Africa. One of the trips with a 4 day trip to Zimbabwe. One trip more exciting than the other, especially in 2010 when I had both my children, my son-in-law and my lovely girlfriend with me.
Giraf hanner der kæmper.
Giraf bulls fighting for breeding rights.
Der vil i den kommede tid blive lavet lidt om på dettte galleri, så det vil blive inddelt i de forskellige steder jeg har været på det Afrikanske kontinent. Det betyder at der vil komme flere gallerier, et for hvert land jeg har været i. Nogle af de billeder vil ikke være af den bedste kvalitet, da en del vil være gamle papirbilleder der er blevet scannet ind.
 
In the nearest future there will be made some changes in this gallery, so it will be divided into the various places I've been on the African continent. This means that there will be several galleries, one for each country I've been in. Some of the images will not be of the best quality, since some will be old prints that have been scanned.