Velkommen/Welcome / Blog om hvad jeg laver som fotograf/Blog about what I do as a photographer
Her på denne side kommer der lidt af hvert, men dog mest om fotografering, mine meninger, foto locations og andet jeg finder interessant.

Blog

19-06-2016
 
Årets tur til Sandskulptur festival i Søndervig er overstået. Som sædvanlig levede det helt op til forventningerne.
 
 
Årets tema var Afrika's vilde dyr, med usædvanlig fine skulpturer og relieffer.
 
For mig, som selv har rejst i Afrika, var det en rigtig god oplevelse og se at de 38 forskellige skulptører, der har lavet det, havde ramt nerven af Afrika, lige i øjet.
 
This year's trip to the Sand Sculpture Festival in Søndervig is over. As usual, it lived up to my expectations.

This year's theme was Africa's wild animals with unusually fine sculptures and reliefs.

For me, who have traveled in Africa, it was a great experience to see the 38 different sculptors who have made it, had hit the nerve of Africa, right in the eye.
14-02-2014
 
Jeg har indenfor den sidste måned fået et par løbende opgaver. Jeg er blevet webmaster på foreløbig 2 hjemmesider. Det er for den fotoforening jeg er med i og den dartklub jeg er medlem af. 
 
Det er ikke det helt store tidskrævende arbejde det tager, men der er jo alligevel nogle opdateringer der skal passes. Der skal lægges nyheder ind på dem begge og i visse tilfælde også billeder.
 
Dartklubben har en kamp og aktivitets kalender der skal holdes opdateret.
Fotoforeningen har også kalender der løbende skal opdateres, så der er da heldigvis lidt der skal laves hele tiden.
 
Samtidig skal jeg jo også holde min egen hjemmeside opdateret, med hvad jeg nu synes der lægges op af tekst og billeder.
 
 

I have in the past month got a few regular tasks. I have been appointed webmaster of 2 websites. It is the photoclub I am in and the darts club I belong to.

It's not the greatest time-consuming work it takes, but there is still some updates to be taken care of. There news to the both of them and in some cases images.

The dart club has a match and activity calendar to be kept updated.
The photoclub also has an activity calendar that has to be continually updated, so fortunately there are little to be done all the time.

At the same time I also keep my website updated with what I seem fit of text and images.

05-01-2014
 
Der er skiftet billeder ud i Syd Afrika galleriet. Jeg har billder nok derfra til at jeg kan skifte dem ud ca. hver 3. måned, så det næste skifte bliver ca. 1-5 april.
 
South Africa gallery has been changed. I have picture enough that I can switch them out approx. every 3 months, so the next shift is approx. April 1 to 5.
01-01.2014
 
GODT NYTÅR/HAPPY NEW YEAR
Jeg var ude i aftes for at prøve at skyde nogen fyrværkeri billeder, det mislykkedes, så
jeg kan desværre ikke vise noget frem.
 
I was out trying to take some pictures last night, unfortunitly they did not come out as I had wished, so can't show them to you.
18-12-2013
 
Jeg har oploaded tre videoer under fanen Afrika, og på begge undersider.
 
I have uploaded three videos in the Afrika galleries.
16-12-2013
 
Jeg er i denne uge på kursus i videoredigering, og SEO.
 
This week I am on a course in video editing, and SEO.
08-11-2013
 
Vi har i dag været en tur omkring den lokale sø. Vi så flere træer der er blevet ramt af stormen den 28 november, vi så mange træer der var enten flækket eller brækket.
 
 
Today we have been on a trip around the local lake. We saw several trees that have been affected by the storm on November 28, we saw many trees that were either cracked or broken.
 
12-10-2013
 
For øjeblikket har jeg billeder til at ligge på 5 stocksider, det er ikke de samme på alle 5, selvom der kan være gengangere. På nogen af siderne kan billederne købes som print på både papir, kanvas og som metalprint. Link til alle 4 sider følger i bunden af denne tekst. Alle link åbner i et nyt vindue.
 
Currently I have pictures on 5 stock pages, it's not the same on all 5, although there may be ghosts. On some of the sites, the images can be purchased as print on both paper, canvas and metal prints. Link to all 5 sides follows at the bottom of this text. 
All links open in a new window.
 
 
 
 
 
24-09-2013
 
Vi har idag været en tur i Ree park, vores foretrukne dyrepark her i området. I deres område om asien har de 2 gulstrubede mår, som det faktisk er sjældent vi har set når vi har været derovre, men idag så vi dem. De legede lige ved siden stien der får forbi deres område. Billedet kan ses i en lidt større udgave end lige her på denne side, under fanen diverse.
 
Today we have been in Ree park, our favorite animal park in this area. In their area on Asia has the 2 Yellow-throated marten / Himalayan marten, as it is actually rarely we have seen when we have been there, but today we saw them. They were playing right next to the path that goes past their territory. The photo can be seen a litlle larger vesion under diverse.
                                                    
           
20-09-2013
 
Jeg har i løbet af de sidste par dage oploaded flere billeder til en side der hedder pixoto.com. Der er allerede 24 af mine foto's der har fået anerkendelse. Billederne kan ses på http://www.pixoto.com/shlassen
 
I have over the last few days uploaded multiple images to a page called pixoto.com. There are already 24 of my photo's which were awarded. The images can be seen on http://www.pixoto.com/shlassen
17-09-2013
 
Jeg har i nogen tid haft indtil flere billeder til salg på en side, der hedder Shutterstock. Jeg fortsætter med at oploade billeder til denne side, hvad der forhåbentlig genererer mere salg. Der er i september måned blevet solgt 4 downloads af mine billeder.
 
Skulle du have lyst til selv at prøve at sælge billeder på denne måde, kan du finde frem til siden her: http://submit.shutterstock.com/?ref=1624880

I have for some time had several photos for sale on a page called Shutterstock. I continue to upload pictures to this page, which will hopefully generate more sales. In the month of September there has been sold 4 downloads of my pictures.

If you would like to try for yourself to sell pictures in this way, you can reach this page here: http://submit.shutterstock.com/?ref=1624880

03-09-2013
 
Nu har jeg "kun" 2 kameraer tilbage. Jeg har solgt mit Olympus E-510, og at dømme ud fra ansigtsudtryk på køber kommer det til at blive brugt en del mere end jeg selv har gjort. Jeg glæder mig til evt at resulteterne som køber får ud af det.
 
Now I  "only" have  2 cameras back. I've sold my Olympus E-510, and judging from the facial expressions of the buyer it will proberly be used a lot more than I did. I look forward to possibly see the results of what the buyer get out of it.
16-08-2013
 
Jeg har været på fototur med den lokale Fotoforening. Turen gik til Jysk Væddeløbsbane, hvor vi efter aftale med baneledelsen kunne gå i inderkredsen og tage billeder af løbene. Det var en god oplevelse, da vi jo kunne tage billeder tættere på, end fra tribunen. Desværre var der ikke mange der kunne tage med, så vi var kun tre fotografer. Men det skal da prøves igen, hvis vi kan få lov, og så må vi håbe vi kan trække flere med næste gang.
 
 
I have been on a photo trip with the local Photo Association. We went to Jysk Racecourse, where we in agreement with the course management could go into the inner circle and take pictures of the races. It was a good experience, because we could take pictures closer than from the grandstand. Unfortunately, there were not many who could go, so we were only three photographers. But we will try again if we can get permission, and hope we can attract more people next time.
21 Juli 2013
 
Jeg interesserer mig mest for naturfotografering, specifikt dyr der lever vildt i naturen.
Der kan forekomme undtagelser som for eksempel dyreparker hvor dyrene lever så tæt på naturlig tilstand som muligt og sandskulpturene i Søndervig, som jeg er blevet imponeret over alle de 5 år vi har været der, og som jeg regner med at vende tilbage til lige så lang tid at helbredet tillader det. Derudover vil jeg gerne på flere ture til Afrika hvis økonomien tillader det.
 

I care most for nature photography, specifically animals living in the wild.
There may be exceptions, such as animalparks where the animals live as close to their natural life as possible and the sandsculptures in Soendervig that I have been impressed by all the 5 years we have been there and I plan to return to as long that health permits. In addition, I would like to go back to Africa if finances permit.

Mit foto udstyr/My photo equipment

For øjeblikket har jeg 2 dslr kameraer: 1 Nikon D5000, 1 Nikon D5200. Objektiver til Nikon: Nikkor 18-55mm, Nikkor 55-200mm, Sigma 150-500mm. På ønskesedlen til Nikon er et nikkor 18-300mm objektiv.
Studie flashsæt.

Currently I have 2 dslr cameras: 1 Nikon D5000, 1 Nikon D5200. Lenses for Nikon: Nikkor 18-55mm, Nikkor 55-200mm, Sigma 150-500mm. On the wishlist for Nikon is a Nikkor 18-300mm lens. Studio flash kit.